Vår byggfirma betjänar i Karlebyregionen

Vi har verkat aktivt i byggbranschen alltsedan 1988 och har således samlat mycket kunnande och erfarenhet av renoverings- och byggarbeten. Vi grundade Byggfirman Hassel Rakennus Ab Oy år 2013. Verksamheten i vårt företag är koncentrerad till Karlebyregionen i Centrala Österbotten men vi verkar också inom ett mer vidsträckt område.

Våra kunder är såväl andra företag som privata hushåll. Vi utför renoveringar, byggarbeten och traditionella timmermansjobb med gedigen yrkeskunnighet. Vi upprätthåller vårt kunnande aktivt genom att driva byggverksamhet och utbildar oss i användningen av nya metoder och utrustningar vid behov. Vi erbjuder alltid kunderna sakkunnig service och tar hänsyn till deras önskemål. Efter att en renovering eller ett husbygge har blivit klart får vi ofta berömmande respons om att entreprenaden ifråga har förlöpt smidigt.

Läs mer om våra tjänster och kontakta vår pålitliga och yrkeskunniga firma för byggtjänster

Hos vårt tvåspråkiga företag får du alltid god service - oberoende av språket! Vi betjänar också på svenska.

Berätta om oss för dina vänner