en pålitlig partner för byggande

Hassel Rakennus Ab Oy är en trygg samarbetspartner som ger resultat inom allt byggande i Karlebyregionen. Vårt yrkeskunnande framträder i synnerhet under de utmanande specialprojekt som vi utför vid sidan om andra byggnadsarbeten.

Vår byggtjänst

  • Nybyggnader och tillbyggnader
  • Sommarstugor, också i skärgården
  • Montering av elementhus
  • Byggtjänster för storindustrin
  • Även mer speciella byggprojekt

När du behöver en kvalificerad och pålitlig partner för en byggplats eller för att ta hand om till exempel montering av ett elementhus, kontakta oss. Vi verkar i Karleby och inom ett vidsträckt område utanför Karleby.

Berätta om oss för dina vänner